ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696101716 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='tbb0flhjh7au7vln67jrl2mfs4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='tbb0flhjh7au7vln67jrl2mfs4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='tbb0flhjh7au7vln67jrl2mfs4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696188116',
	val=',,,20170721223321_3731,,'
	
(ข้อมูล)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559
ชื่อไฟล์: Y1V4.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y1V4.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 948 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..