ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716760780 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8qft2h3ori06d10c9l64o8grk6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8qft2h3ori06d10c9l64o8grk6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='8qft2h3ori06d10c9l64o8grk6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716847180',
	val=',,,20170726174149_689,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 “วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่กินอย่างพอเพียง เลี่ยงภาวะโลกร้อน” ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2551
ชื่อไฟล์: 01.jpg.jpg
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: Exif info :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg.jpg
02.jpg.jpg
04.jpg.jpg
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,222 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 “วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่กินอย่างพอเพียง เลี่ยงภาวะโลกร้อน” ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  โดยได้รวมงานหลัก 3 งานเข้าด้วยกัน คือ งานทักษิณวิชาการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานเกษตรแฟร์ รูปแบบของงานจะเน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการให้บริการวิชาการของคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน ในวันเปิดงานได้รับเกียรติจากนายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานทักษิณวิชาการ – งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 สำหรับกิจกรรมต่างๆภายในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสร้างหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดน้ำ  โครงงานทางวิทยาศาสตร์ การสัมมนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การสัมมนาวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน  โครงการสายน้ำแห่งข้าวไทย  การประกวดแอโรบิกแดนซ์ การประกวดหนุ่มสาวสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดี  การแข่งขันการพัฒนาเว็บเพจ  การแข่งขันและการประกวดสัตว์ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดจัดสวนหย่อม การประกวดจัดสวนถาด การแข่งขันจับปลาไหล / ปลาช่อน การแข่งขันดำนา การแข่งขันเกี่ยวข้าวด้วยแกะ การประกวดสัตว์เลี้ยงสุนัข การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและสินค้า OTOP  การแสดงมหรสพ และกิจกรรมเด่นภายในงานอีกอย่างหนึ่งคือการงานวันโค โดยมีการประกวดโคพื้นบ้าน โคลูกผสม และชมการแข่งขันกีฬาวัวชน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..