ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1719220361 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='3q8gmfvj8sqc5nscnjn2q1nnn4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='3q8gmfvj8sqc5nscnjn2q1nnn4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3q8gmfvj8sqc5nscnjn2q1nnn4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1719306761',
	val=',,,20170808202820_1129,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27 วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ชื่อไฟล์: 08.jpg
มีอีก 18 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
   [แสดง 19/19 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 11,021 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27 วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27

โครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมการประกวดดนตรีไทยของสถานศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่วงดนตรีไทยที่ชนะการประกวด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูดนตรีไทยที่นำวงดนตรีไทยเข้าประกวด เพื่อการพัฒนาทักษะและหลักการดนตรี
โครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในภาคใต้เข้าร่วมการประกวดจำนวน 21 โรงเรียน ปรากฎผลการประกวดในประเภทต่างๆ ดังนี้
 -  รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ถ้วยรางวัลประเภท ก (เพลงราตรีประดับดาว เถา)
 ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
-  รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ถ้วยรางวัลประเภท ข (เพลงมอญดูดาว สองชั้น)
 ได้แก่ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา
-  รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงเครื่องสายเดี่ยวผสมขิม ถ้วยรางวัลประเภท ก (เพลงเขมรลออองค์ เถา)
 ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
-  รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงเครื่องสายเดี่ยวผสมขิม ถ้วยรางวัลประเภท ข (เพลงเขมรเอวบาง สองชั้น)
 ได้แก่ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..