ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721613027 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0vf26blvvmsajdub3eem97pcl4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0vf26blvvmsajdub3eem97pcl4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0vf26blvvmsajdub3eem97pcl4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721699427',
	val=',,,20170808203341_3618,,'
	
(ข้อมูล)
นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมนำเสนอผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ชื่อไฟล์: 06.jpg
มีอีก 8 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
   [แสดง 9/9 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 6,203 ครั้ง
นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมนำเสนอผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมนำเสนอผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมรับฟังจำนวน 1,600 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการจากผลงานวิจัย จำนวน  3 เรื่อง ประกอบด้วย 
1) ผลงานวิจัย เรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอยระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม” โดย ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
2) ผลงานวิจัย เรื่อง “เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์แบบภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดยอาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
3) ผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม “สร้างคน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดย น.ส.เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สังกัดวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..