ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716362421 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0lfhssfmh57l22c2tskjf511g4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0lfhssfmh57l22c2tskjf511g4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0lfhssfmh57l22c2tskjf511g4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716448821',
	val=',,,20170917130006_586,,'
	
(ข้อมูล)
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสงขลา วันที่ 4 สิงหาคม 2560
ชื่อไฟล์: 08.jpg
มีอีก 13 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
   [แสดง 14/14 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,657 ครั้ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสงขลา วันที่ 4 สิงหาคม 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสงขลา
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับองค์การนิสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 "ปฐมโอวาทปาริชาต ช่อที่ 49" ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การนิสิตและประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ นำนิสิตใหม่เข้าสู่บริเวณพิธี นิสิตและผู้เข้าร่วมงานร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย การให้โอวาทของอธิการบดี และคณบดีคณะต่าง ๆ กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ โดยผู้แทนนิสิตใหม่มอบมาลัยดอกไม้ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ กิจกรรมปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ นำโดยนายวีรยุทธ รุ่นมี นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..