ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696095750 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pjqq732u79n3cutdrcpl8qrri3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pjqq732u79n3cutdrcpl8qrri3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pjqq732u79n3cutdrcpl8qrri3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696182150',
	val=',,,20180511225354_3839,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนิสิตภาคสมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ปีการศึกษา 2521 วันที่ 13 กันยายน 2522
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
001.pdf
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,134 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..