ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713565025 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='uuhfrovbioagt733431eksi8e2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='uuhfrovbioagt733431eksi8e2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='uuhfrovbioagt733431eksi8e2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713651425',
	val=',,,20180618182316_1863,,'
	
(ข้อมูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบประชาคม วันที่ 26 เมษายน 2561
ชื่อไฟล์: 19.jpg
มีอีก 35 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/36 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 26,239 ครั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบประชาคม วันที่ 26 เมษายน 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พบปะ ชี้แจง และทำความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้บุคลากร รับทราบและมีความเข้าใจร่วมกันต่อยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต ทั้งนี้ได้ชั้แจงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
3. ความเป็นนานาชาติ
4. ระบบบริหารเพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินการ
5. ความมั่นคงทางการเงิน
ทั้งนี้ต้องกำจัดจุดอ่อนที่มีอยู่ในองค์กร อันประกอบด้วย ด้านการวิจัย ความเป็นนานาชาติ การหารายได้อื่นนอกเหนือจากการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม และการสื่อสารองค์กร
เพื่อจะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..