ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713701047 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='tkhqvq7ofs40dcfc3fsunoogv2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='tkhqvq7ofs40dcfc3fsunoogv2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='tkhqvq7ofs40dcfc3fsunoogv2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713787447',
	val=',,,20180702182350_3122,,'
	
(ข้อมูล)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : ข้อกำหนดโดยรวม (Overall) วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560
ชื่อไฟล์: 05.JPG
มีอีก 28 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/29 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 21,175 ครั้ง
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : ข้อกำหนดโดยรวม (Overall) วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): ข้อกำหนดโดยรวม (Overall)” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): ข้อกำหนดโดยรวม (Overall) อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือประเมิน ตรวจสอบระบบบริหารงาน และพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..