ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713487127 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='q0tue6pjdocij9ag8v4qrngd04' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='q0tue6pjdocij9ag8v4qrngd04' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q0tue6pjdocij9ag8v4qrngd04',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713573527',
	val=',,,20180702223034_3824,,'
	
(ข้อมูล)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall) รุ่นที่ 3 วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561
ชื่อไฟล์: 10.jpg
มีอีก 12 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
   [แสดง 13/13 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 6,432 ครั้ง
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall) รุ่นที่ 3 วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของสถาบัน เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..