ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713781609 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2482omvpbkjf0pppbod02e8e77' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2482omvpbkjf0pppbod02e8e77' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2482omvpbkjf0pppbod02e8e77',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713868009',
	val=',,,20180703222001_1535,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2561