ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713703171 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='mpa0loj1tf7hqkelq7004cpvm1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='mpa0loj1tf7hqkelq7004cpvm1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mpa0loj1tf7hqkelq7004cpvm1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713789571',
	val=',,,20180703223219_2277,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 28 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/29 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,816 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อความสำเร็จของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้จำนวน 17 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..