ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716762930 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n8i5na0dbvi6u374bb46l9etl1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n8i5na0dbvi6u374bb46l9etl1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n8i5na0dbvi6u374bb46l9etl1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716849330',
	val=',,,20180719004309_2507,,'
	
(ข้อมูล)
การประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ “เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อไฟล์: detail.pdf
มีอีก 5 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
cover.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
detail.pdf
   [แสดง 6/6 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,682 ครั้ง
การประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ “เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ “เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย”  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในเครือข่ายบริการวิชาการ จำนวน 70 คน จากสถาบันอุดมศึกษาไทย 35 แห่งทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยกับบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” และการเสวนา “การจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรณีศึกษาในภาคใต้” โดยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษา หลังจากนั้นทัศนศึกษาวิถีชุมชน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..