ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713782835 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='9ep3uhd82f10uek07mv55ftdn2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='9ep3uhd82f10uek07mv55ftdn2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9ep3uhd82f10uek07mv55ftdn2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713869235',
	val=',,,20180719015018_746,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2553