ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716144539 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bhgi5ucd4bs2ple90h4rlm6dt7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bhgi5ucd4bs2ple90h4rlm6dt7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bhgi5ucd4bs2ple90h4rlm6dt7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716230939',
	val=',,,20181128170525_1524,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 18 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
   [แสดง 19/19 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,849 ครั้ง
พิธีประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 9 ก.ค.61 
หัวข้อข่าว : พิธีประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร จาก ห้วหน้าสำนักงานจังหวัด ในพิธีประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองจังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา


ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..