ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1719212776 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='04ec7reh27ig917i3fn45i08t5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='04ec7reh27ig917i3fn45i08t5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='04ec7reh27ig917i3fn45i08t5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1719299176',
	val=',,,20181128173825_4748,,'
	
(ข้อมูล)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ชื่อไฟล์: 16.jpg
มีอีก 17 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
   [แสดง 18/18 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 8,323 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 18 ก.ค.61 
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ "การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558"  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีหัวข้อการบรรยาย คือ 1) แนวทางและประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) แนวทางและประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการเสวนา เรื่อง "การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 


ข้อมูลข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..