ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713785082 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vidgcl5bpkrd1u6alsfgmkkp87' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vidgcl5bpkrd1u6alsfgmkkp87' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vidgcl5bpkrd1u6alsfgmkkp87',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713871482',
	val=',,,20181128175303_2283,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์ "เยาวชนกับการปรับตัวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21" วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561