ค้นหา   
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีมหามงคล เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 14 ในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ชื่อไฟล์: 10.jpg
มีอีก 23 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/24 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 8,193 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีมหามงคล เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 14 ในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 3 ต.ค.61
(อ่าน 350)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีมหามงคล เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 14 ในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561  ณ  หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบุคลากร นิสิต พุทธบริษัท และผู้สนใจ ร่วมพิธีมหามงคล "เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 14" ในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ดร.อิทธิพล เพชรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้นิมนต์พระปลัดศุภวัฒน์ สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดเกาะวัด เจ้าคณะตำบลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เทศน์คาถาพัน เจ้าอธิการ ดร.พลกฤต กลฺยณธมฺโม เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต 1 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พระปลัดสุริยะเมธี    ปิยธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดโคกพะยอมสุการาม อ.นาหม่อม  และพระอาจารย์อุบล ธมฺมวิโร   วัดโคกสูง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เทศน์กัณฑ์ราย พระภิกษุเหล่านี้ล้วนมีชื่อเสียงในการเทศน์มหาชาติ และแสดงธรรมเทศนา โดยเริ่มตั้งแต่คาถาพันและรายกัณฑ์ไปจนจบ และมีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ ประจำกัณฑ์ทุกกัณฑ์ โครงการนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านบุญกุศล สืบสานประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนานิสิตให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีเปิดงาน และการเทศน์มหาชาติคาถาพันธ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นการเทศน์กัณฑ์ราย ประกอบด้วย 1) กัณฑ์ทศพร 2) กัณฑ์หิมพานต์ 3) กัณฑ์ทานกัณฑ์ 4) กัณฑ์วนประเวศน์ 5) กัณฑ์ชูชก 6) กัณฑ์จุนพน 7) กัณฑ์มหาพน 8) กัณฑ์กุมาร 9) กัณฑ์มัทรี 10) กัณฑ์สักบรรพ 11) กัณฑ์มหาราช 12) กัณฑ์ฉกษัตริย์ 13) กัณฑ์นครกัณฑ์/ปุจฉา-วิสัชนา สำหรับผู้ที่ฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ครบภายในวันเดียว ทำให้เกิดความสำเร็จทุกประการ

ซึ่งยอดปัจจัยจากการร่วมทำบุญทั้งหมด ในงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 14 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 285,749.25 บาท ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความโชคดี ปราศจากโรคาพยาธิภัยทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..