ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721618472 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='q9mdr5bnlavciddajbabvvfd50' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='q9mdr5bnlavciddajbabvvfd50' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9mdr5bnlavciddajbabvvfd50',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721704872',
	val=',,,20181130204853_1220,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ชื่อไฟล์: 08.jpg
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 22,710 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ต.ค.61 
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ทูตานุฑูต ผู้แทนสถาบันการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ” ในปีนี้ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปีนี้ เป็นวาระการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี โดยนับเริ่มต้นจากเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2511 ได้เปิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา” และยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ในปี พ.ศ.2539 การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่ำ โดยกิจกรรมทั้งหมดมีเป้าหมายที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี เสริมความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนิสิตตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ด้าน รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นมหาวิทยาลัยคู่ท้องถิ่นภาคใต้ที่มีประวัติและพัฒนาการมายาวนาน และถือว่าวันที่ “1 ตุลาคม” ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยยึดเอาวันก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี ปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีอายุครบรอบ 50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณในปีนี้ จึงเป็นวาระที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยใช้ชื่องานว่า “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ” ซึ่งมีการขยายงานทั้งในด้านกลุ่มบุคคล เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีโอกาสเข้าร่วมงานมากขึ้น ทั้งที่เป็นอาจารย์อาวุโส บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่า อดีตบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติทั่วไป กิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาพุทธ และศาลนาอิสลาม พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ การแสดงของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่แสดงถึงความเป็นมาและความภาคภูมิใจแห่ง วศ. มศว. ม.ทักษิณ กิจกรรมสนทนาพาทีประสบการณ์ดี ๆ โดยคณะศิษย์เก่า ได้แก่ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์(นามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2559  อาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ (ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของไทย) และ นายบัญชร วิเชียรศรี ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่ FM 88.00 MHz ผู้ัดำเนินรายการ ตามด้วยการแถลงข่าว โดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารร่วมแถลงข่าวงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีวศ มศว ม.ทักษิณ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างนิสิตวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ชิงถ้วยอธิการบดี ผลการแข่งขันทีมองค์การนิสิตวิทยาเขตสงขลา ชนะทีมองค์การนิสิตวิทยาเขตพัทลุง และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และทีมศิษย์เก่าโพ้นทะเล พร้อมทั้งการแสดงดนตรี การร่วมรำวงเวียนครกเพื่อระดมทุนการศึกษา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยชุมชน

ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..