ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713282382 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7188hcpfg0us0n6n0lmqm56iq4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7188hcpfg0us0n6n0lmqm56iq4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7188hcpfg0us0n6n0lmqm56iq4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713368782',
	val=',,,20181130221505_4826,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ชื่อไฟล์: 09.JPG
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
16.JPG
001.pdf
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 6,981 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ย.61 
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะพันธมิตรทางวิชาการ พบปะนิสิตของ Guangxi Normal University ที่มาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงการเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการ


ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..