ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713785666 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='va2h8l5gj3uq5hcjj6rb06cdn6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='va2h8l5gj3uq5hcjj6rb06cdn6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='va2h8l5gj3uq5hcjj6rb06cdn6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713872066',
	val=',,,20181130230306_4803,,'
	
(ข้อมูล)
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันเพื่องานจิตอาสา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ชื่อไฟล์: 06.jpg
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg