ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721613443 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='go6g8fv4jfl9do5igit0mata52' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='go6g8fv4jfl9do5igit0mata52' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='go6g8fv4jfl9do5igit0mata52',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721699843',
	val=',,,20190122172312_382,,'
	
(ข้อมูล)
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
ชื่อไฟล์: 05.jpg
มีอีก 8 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
001.pdf
   [แสดง 9/9 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,297 ครั้ง
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ต.เขารูปข้าง อ.เมือง จ.สงขลา ในวงเงิน 248,900,000 บาท จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน มีพื้นที่ใช้สอยรวม 15,000 ตร.เมตร และปรับปรุงอาคารคณะศึกษาศาสตร์เดิม อาคารสูง 4 ชั้น และดาดฟ้า พื้นที่ประมาณ 3,500 ตร.เมตร พื้นที่โครงการติดวงเวียนและติดถนนภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุุมซึ่งจะต้องดำเนินการรื้อถอนปรับปรุง... เบื้องต้นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างเริ่มเข้ามาดำเนินการกั้นแนวเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างแล้ว
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..