ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696146389 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='1dggf326vll5t30h4vrusequd2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='1dggf326vll5t30h4vrusequd2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1dggf326vll5t30h4vrusequd2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696232789',
	val=',,,20190123170604_1408,,'
	
(ข้อมูล)
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อาคารโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์) วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 5 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
001.pdf
   [แสดง 6/6 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,965 ครั้ง
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อาคารโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์) วันที่ 29 มิถุนายน 2558
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อาคารโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์)
พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารคณะนิติศาสตร์ ฝั่งตรงกันข้ามกับที่ตั้งของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ เดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นอาคารสโมสรกิจกรรมนิสิต และเป็นโรงยิมสำหรับการฝึกซ้อมตีแบตมินตั้น ปัจจุบันได้มีการดำเนินการเพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อาคารโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์) เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก สูง 2 ชั้น ใช้งบประมาณสำหรับการก่อสร้าง ประมาณ 28 ล้านบาท (28,380,300 บาท) โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งนิสิต บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อภารกิจกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะได้มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารและพักผ่อนหย่อนใจเพิ่่มขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เป็นพื้นที่เพื่อรองรับสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..