ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716141993 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='sis3b4pcpigodnnnblrjl7d7g0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='sis3b4pcpigodnnnblrjl7d7g0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sis3b4pcpigodnnnblrjl7d7g0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716228393',
	val=',,,20190129223106_951,,'
	
(ข้อมูล)
การเจาะพื้นผิวจราจรบางส่วนเพื่อทำการวางแนวท่อประปา ในโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 6 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
001.pdf
   [แสดง 7/7 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,136 ครั้ง
การเจาะพื้นผิวจราจรบางส่วนเพื่อทำการวางแนวท่อประปา ในโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา วันที่ 29 ธันวาคม 2559
การเจาะพื้นผิวจราจรบางส่วนเพื่อทำการวางแนวท่อประปา ในโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา
ในขณะนี้ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา งบประมาณ 52,500,000 ผู้รับจ้างบริษัท ที.เอส.วี เอ็นจิเนียร์ริ่ง (2003) จำกัด ซึ่งได้มีการเจาะพื้นผิวจราจรบางส่วนเพื่อทำการวางแนวท่อประปาใหม่ สำหรับผู้ที่ขับยวดยานพาหนะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..