ค้นหา   
(ข้อมูล)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 8 กันยายน 2560
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 33 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/34 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 18,564 ครั้ง
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 8 กันยายน 2560
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมตรวจงานงวดสุดท่ายการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ขนาดความสูง 9 ชั้น โดยเป็นการตรวจการจ้างงวดสุดท้าย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..