ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1719215955 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8vkb64a1gpb88u8n82lnhku135' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8vkb64a1gpb88u8n82lnhku135' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='8vkb64a1gpb88u8n82lnhku135',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1719302355',
	val=',,,20190304224714_887,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนนราธิวาส วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ชื่อไฟล์: 10.jpg
มีอีก 9 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
10.jpg
1B1F~1.PDF
   [แสดง 10/10 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,317 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนนราธิวาส วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนนราธิวาส เกี่ยวกับการรับนิสิตในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช่วยเหลือด้านวิชาการและบุคลากรระหว่างสองหน่วยงาน และร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โดย นางเพ็ญศรี นิสโร (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) โรงเรียนนราธิวาส โดยนายชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส ร่วมลงนาม โดยมี อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณเกวลิน ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ คุณอมราภรณ์ บาลทิพย์ ตัวแทนจากโรงเรียนนราธิวาส ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..