ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713832337 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n20k8o2bi1m4heqt7ct74vab12' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n20k8o2bi1m4heqt7ct74vab12' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n20k8o2bi1m4heqt7ct74vab12',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713918737',
	val=',,,20190311214735_2703,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ชื่อไฟล์: 09.jpg
มีอีก 10 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
001.pdf
   [แสดง 11/11 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,835 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมทั้งคณาจารย์หลักสูตรภาษาจีน ร่วมให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงนามความร่วมมือ (MOA) ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต 3+1 ระหว่างสองมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้เจราจาความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและแลกเปลี่ยนอาจารย์ ที่จะทำความร่วมมือในอนาคต

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..