ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716146691 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0igg4jn8vqukn65qcjfcf3qhf3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0igg4jn8vqukn65qcjfcf3qhf3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0igg4jn8vqukn65qcjfcf3qhf3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716233091',
	val=',,,20190710222834_521,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกา วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
ชื่อไฟล์: 02.jpg
มีอีก 30 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/31 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,149 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกา วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562  มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทน เข้าร่วมเจรจาร่วมมือทางวิชาการกับ Illinois State University อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยมีอธิการบดี Dr.Larry Dietz ร่วมกับคณบดีและประธานสาขา อาทิ Dr.Kevin Laudner ,Dean of the Colledge of Education, Mr.Todd McLoda, Dean of the College of Applied Science and Techonology , Dr.George Seelinger, Department Chair of Mathematics เป็นต้น ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและคณะของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งยังได้กำหนดทิศทาง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องการขยายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว และการวิจัยให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..