ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713063066 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0sugndh3khehtcf0hr1kb41oq0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0sugndh3khehtcf0hr1kb41oq0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0sugndh3khehtcf0hr1kb41oq0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713149466',
	val=',,,20180703223219_2277,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 26.JPG
มีอีก 28 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 9/29 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,749 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อความสำเร็จของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้จำนวน 17 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..