ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713038865 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t9mi1kd5406k6n3vdprcj859s7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t9mi1kd5406k6n3vdprcj859s7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t9mi1kd5406k6n3vdprcj859s7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713125265',
	val=',,,20190129223400_3937,,'
	
(ข้อมูล)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 8 กันยายน 2560
ชื่อไฟล์: 22.jpg
มีอีก 33 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
001.pdf
  1 2 [2]   [แสดง 14/34 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,528 ครั้ง
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 8 กันยายน 2560
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมตรวจงานงวดสุดท่ายการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ขนาดความสูง 9 ชั้น โดยเป็นการตรวจการจ้างงวดสุดท้าย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..