ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713783789 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='epta5josesm9efg95sgptscua2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='epta5josesm9efg95sgptscua2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='epta5josesm9efg95sgptscua2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713870189',
	val=',,,20171018214923_3918,,'
	
(ข้อมูล)
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560