ค้นหา   
ดูในหมวดหมู่ ภาพถ่าย
 ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
ในหมวดหมู่ย่อย เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
   [แสดง 6/6 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง วันที่ 17 สิงหาคม 2536
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 10  
 ชื่อเรื่อง: คณะทำงานสภาการพยาบาลมาเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: พระวรชายาฯ เสด็จฯสถาบันทักษิณคดีศึกษา วันที่ 23-24 มีนาคม 2552
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 20  
 ชื่อเรื่อง: สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เสด็จพระราชดำเนินสถาบันทักษิณคดีศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2541
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 22  
 ชื่อเรื่อง: งานเลี้ยงต้อนรับวิทยาลัยครูยะลา
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ทั้งหมด 55  
   [แสดง 6/6 รายการ]
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
รายการสุ่ม