ค้นหา   
ดูในหมวดหมู่ ภาพถ่าย
 ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
ในหมวดหมู่ย่อย กิจกรรม
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 18/178 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 " เกษตรก้าวหน้า ภูมิปัญญาเมืองลุง" วันที่ 20-25 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 39  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 27 ตุลาคม 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและโรงพยาบาลพัทลุง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ภาพงานแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีพ.ศ. 2543 23 กัยยายน 2543
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 22  
 ชื่อเรื่อง: ภาพอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ภาพอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ภาพนักวอลเลย์วอลหญิงร่วมแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการศึกษาสงขลา 8 วิทยาเขต ปี 2515 ณ วิทยาลัยการศึกษาสงขลา ณ วิทยาลัยการศึกษา บางแสน
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ภาพนักฟุตบอลกีฬาประเพณีระหว่างวิทยาลัยการศึกษาสงขลากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ภาพงานพิธีห่มผ้าปู่เลียบ วันที่ 2 มีนาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ภาพงานวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2532
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: ภาพงานวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2531
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 10  
 ชื่อเรื่อง: ภาพงานกฐิน พ.ศ.2534
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 17  
 ชื่อเรื่อง: ภาพงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที 14 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2543
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 73  
 ชื่อเรื่อง: ภาพงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 14-19 มกราคม 2534
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ทั้งหมด 21  
 ชื่อเรื่อง: ภาพงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๔
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ทั้งหมด 40  
 ชื่อเรื่อง: ภาพกิจกรรมกีฬาศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 23 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2536
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
ทั้งหมด 71  
 ชื่อเรื่อง: ภาพถ่ายงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่6 วันที่ 10-12 มกราคม 2529
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ทั้งหมด 117  
 ชื่อเรื่อง: ภาพกิจกรรมรับน้องรถไฟมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่28-30 เมษายน 2543
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 18/178 รายการ]
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
รายการสุ่ม