ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716145648 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='c4h3sb7gs8d35jpfca6du4atn6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='c4h3sb7gs8d35jpfca6du4atn6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c4h3sb7gs8d35jpfca6du4atn6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716232048',
	val=',,,20120703164019_60,,'
	
(ข้อมูล)
ภาพงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 14-19 มกราคม 2534
ชื่อไฟล์: scan0001.jpg
มีอีก 20 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0001.jpg
scan0002.jpg
scan0003.jpg
scan0004.jpg
scan0005.jpg
scan0006.jpg
scan0007.jpg
scan0008.jpg
scan0009.jpg
scan0010.jpg
scan0011.jpg
scan0013.jpg
scan0014.jpg
scan0015.jpg
scan0016.jpg
scan0017.jpg
scan0018.jpg
scan0019.jpg
scan0020.jpg
scan0021.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/21 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 22,571 ครั้ง
ภาพงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 14-19 มกราคม 2534
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..