ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679789184 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kaalfbmlrml3a9m9fig5munet3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kaalfbmlrml3a9m9fig5munet3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='kaalfbmlrml3a9m9fig5munet3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679875584',
	val=',,,20120705155202_677,,'
	
(ข้อมูล)
วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์
ชื่อไฟล์: Tape640x480.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape640x480.flv
VCD.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,674 ครั้ง
วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2551
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..