ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 5
ชื่อไฟล์: Tape640x480.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape640x480.flv
Tape05.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,381 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 5
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 เพื่อนใหม่ เนื้อหากล่าวถึงการย่างเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่สมหวัง และผิดหวังเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต้องการมีการปรับตัว ทั้งการคบเพื่อน การพักอาศัยกับผู้อื่น
เรื่องที่2 ประเพณีแห่สังเค็ด จะเกิดขึ้นภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ของตำบลทุ่งหวัง จังหวัดสงขลา ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประเพณีแห่นมแมว จะมีการรวบรวมข้าวเป็นเลียงแล้วตกแต่งเป็นรูปต่างๆ เช่น แกะเกี่ยวข้าว เต่า เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าในปีนี้ชาวบ้านได้ทำบุญด้วยข้าวแล้ว และยังสร้างความสามัคคีของในหมู่ชาวบ้านอีกด้วย
เรื่องที่ 3 ขมิ้นชัน เนื้อหากล่าวถึงคุณสมบัติของขมิ้นชันที่เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ โดยเฉพาะอาหารของขาวภาคใต้ และยังมีสรรพคุณทางการแพทย์ คือ ใช้สมานแผล บรรเทาแผลเป็นหนอง ช่วยย่อยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นต้น
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..