ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 2
ชื่อไฟล์: Tape640x480.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape640x480.flv
Tape02.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,324 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 2
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 เซียมซี กล่าวถึง เซียมซีที่เชื่อมโยงภูมิปัญญา ความเชื่อในการพยากรณ์ เซียมซีเป็นคำทำนาย หรือ การเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้วที่เขียนเป็นโครงกลอน อีกความหมายหนึ่ง คือ ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้า เกิดขึ้นราว ค.ศ.960-1679 และต่อมา
ได้มีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเซียมซีในระบบ ออนไลน์ อยู่บน อินเตอร์เน็ต
เรื่องที่2 มารีนแค้ม “ผืนน้ำ แผ่นฟ้า และน้ำทะเล” จากเยาวชนรักษ์ทะเล การให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อทะเลบ่อเกิดค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล “มารีนแค้ม” ครั้งที่6 เป็นการให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีแนวปฏิบัติ ทัศนศึกษา และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
เรื่องที่ 3 มือที่ช่วยชี้ทาง กล่าวถึงปฏิบัติการเข้าสู่หน้าที่พิธีกร มีวิทยากร คือ “พี่แอ๊ด” ชัยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ซึ่งเป็นพิธีกร
ระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงไทย ที่ได้รับรางวัลมากมาย ทำให้นิสิตได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมด้วยเคล็ดลับในการ
เป็นพิธีกร
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..