ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686140954 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='77ggplmjo7vq0nesqk1eiprb44' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='77ggplmjo7vq0nesqk1eiprb44' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='77ggplmjo7vq0nesqk1eiprb44',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686227354',
	val=',,,20120717105445_2827,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 4
ชื่อไฟล์: Tape640x480.flv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
Flash Video
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape640x480.flv
Tape04.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,645 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 4
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 เปิดเทอมใหม่ กล่าวถึง เมื่อเปิดเทอมใหม่ นักเรียนใหม่ต้องเจอกับคุณครูคนใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน
และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
เรื่องที่2 สถาปัตยกรรม เนื้อเรื่องกล่าวถึง สถาปัตยกรรม ซึ่งเกิดจากความคิด และจินตนาการของวิถีของมนุษย์ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความจรรโลงใจ โดยเน้นที่สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ที่สวนสองทะเล จังหวัดสงขลา
เรื่องที่ 3 ครูวิทย์-คณิตฯ เนื้อหากล่าวถึง สภาพปัจจุบันที่เกิดญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพราะเด็กไม่สามารถคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้ จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เพื่อให้เด็กนักเรียนกลับมาสนใจและเข้าใจบทเรียนเกี่ยววิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศศาสตร์
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..