ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696095917 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='dt7ta02atoj6itg7gl50mef3n6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='dt7ta02atoj6itg7gl50mef3n6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='dt7ta02atoj6itg7gl50mef3n6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696182317',
	val=',,,20120831145421_3364,,'
	
(ข้อมูล)
ประกวดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อไฟล์: ประกวดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
..
..
..
..
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,615 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: บทความ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..