ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1680067161 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='f27n9roke07gv3o01bd0hman26' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='f27n9roke07gv3o01bd0hman26' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f27n9roke07gv3o01bd0hman26',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1680153561',
	val=',,,20120831164057_2860,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อไฟล์: CurSciPhy48.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurSciPhy48.pdf
Coverpage.JPG
1-647-CurSciAppPhyEner48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,760 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..