ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709275054 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='000mg8ioc8p3fjsv5scsgek4h5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='000mg8ioc8p3fjsv5scsgek4h5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='000mg8ioc8p3fjsv5scsgek4h5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709361454',
	val=',,,20120831164502_1837,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อไฟล์: CurHumChinese48.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurHumChinese48.pdf
Coverpage.JPG
1-646-CurHumChinese48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,199 ครั้ง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..