ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708846672 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='l4p5uanclhk1ufed3quo034364' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='l4p5uanclhk1ufed3quo034364' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='l4p5uanclhk1ufed3quo034364',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708933072',
	val=',,,20120831164752_3924,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ชื่อไฟล์: CurArtsPerforming48.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurArtsPerforming48.pdf
CCover[1].jpg
Coverpage.JPG
1-645-CurArtsPerforming48.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,002 ครั้ง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..