ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708631398 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n9ejfjc5gh8t8s3v87htrb4371' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n9ejfjc5gh8t8s3v87htrb4371' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n9ejfjc5gh8t8s3v87htrb4371',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708717798',
	val=',,,20120831170258_4944,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด(ต่อเนื่อง)
ชื่อไฟล์: CurBusMarketing46.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurBusMarketing46.pdf
Coverpage.JPG
1-642-CurBusMarketing46.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,093 ครั้ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด(ต่อเนื่อง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด(ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..