ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695235000 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='gpb2ka51l8i8drr1slnj5aq3o5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='gpb2ka51l8i8drr1slnj5aq3o5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gpb2ka51l8i8drr1slnj5aq3o5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695321400',
	val=',,,20120928115210_4169,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มกราคม 2540
ชื่อไฟล์: Y1V3-40.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y1V3-40.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 807 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..