ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695884604 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='f09qd4gb4b4hfj3gv7rcm2vpt7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='f09qd4gb4b4hfj3gv7rcm2vpt7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f09qd4gb4b4hfj3gv7rcm2vpt7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695971004',
	val=',,,20120928143238_3262,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม 2541
ชื่อไฟล์: Y2V6-41.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y2V6-41.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 823 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..