ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695884560 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bao5rpv5vjsb9s08r4ovm1lrf1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bao5rpv5vjsb9s08r4ovm1lrf1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bao5rpv5vjsb9s08r4ovm1lrf1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695970960',
	val=',,,20120928144320_2044,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน 2542
ชื่อไฟล์: Y3V3-42.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y3V3-42.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 962 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..