ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708399648 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='d37u4qt9v8dthscasdt2ud1lt0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='d37u4qt9v8dthscasdt2ud1lt0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='d37u4qt9v8dthscasdt2ud1lt0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708486048',
	val=',,,20120928145700_3780,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่3, ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2551
ชื่อไฟล์: Y3V11-51.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y3V11-51.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 880 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..