ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713511248 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7ulog13601jodjc8oqudilsjp5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7ulog13601jodjc8oqudilsjp5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7ulog13601jodjc8oqudilsjp5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713597648',
	val=',,,20120928164431_556,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน 2543
ชื่อไฟล์: Y4V2-43.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y4V2-43.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,148 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..