ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696097106 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='j1shf9egpnqdtr33qpp6ira040' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='j1shf9egpnqdtr33qpp6ira040' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='j1shf9egpnqdtr33qpp6ira040',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696183506',
	val=',,,20120929132904_4435,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, เมษายน 2545
ชื่อไฟล์: Y6V5-45.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y6V5-45.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 847 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..