ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685307547 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='c8eug7q1gjavia420lotoi9sl5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='c8eug7q1gjavia420lotoi9sl5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c8eug7q1gjavia420lotoi9sl5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685393947',
	val=',,,20120929134927_2514,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2546
ชื่อไฟล์: Y7V5-46.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y7V5-46.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 836 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..