ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679239343 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='doo4q1v6hoaog4b3l7c7lieft7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='doo4q1v6hoaog4b3l7c7lieft7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='doo4q1v6hoaog4b3l7c7lieft7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679325743',
	val=',,,20120929135611_3235,,'
	
(ข้อมูล)
ทักษิณสาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2546
ชื่อไฟล์: Y7V6-46.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y7V6-46.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 792 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..